Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

zf
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
zf
2934 62f1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
zf
8235 0aa9 390
zf

November 24 2019

zf

Ponieważ czytałem książki, od bardzo dawna wiedziałem, że istnieje coś więcej poza tym, czego możemy dotknąć czy kupić w sklepie.

— Krzysztof Kieślowski
Reposted bynotyourstrawberryMezameinnocencjapenginostatniupintheskybigevilgrin00divifou
8319 45a3 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapanimruk panimruk

October 26 2019

zf
6413 9799 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazachlystujsie zachlystujsie
zf
9788 3ddc 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viastoryofmylife storyofmylife

October 23 2019

zf
zf

October 21 2019

zf

October 20 2019

zf
9082 b8b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiscort discort
zf
2625 a5fe 390
Reposted fromxawery xawery viadiscort discort
zf
5930 b0e0 390
Reposted fromscorpix scorpix viadiscort discort
zf
zf
Wracam z Jarocina i przypomniało mi się, jak kiedyś też wracałem, tym samym nawet pociągiem, takim starym składem przedziałowym, gdzie brakuje gniazdek, warsu, wszystkiego. Ludzi też brakowało. Szedłem przez wagon z nadzieją, że trafi się pusty przedział. Miałem dużo pracy, zapewne bardzo pilnej. W jednym z przedziałów siedział samotny facet. Już wycofywałem się, gdy ów mężczyzna zatrzymał mnie ruchem dłoni i poprosił:
-zostań. Porozmawiaj ze mną.
Porozmawiaj ze mną. Kiedy ostatni raz słyszałem taką prośbę? Kiedy wyście taką słyszeli. Było w tym coś wzruszającego. Natychmiast usiadłem i zaczęliśmy rozmawiać o jakichś pierdołach. Facet jeździł tirem po Europie, zdał pojazd i właśnie wracał do domu. A to spotkanie, ta prosta prośba dzwoni we mnie do dziś i obiecuje sobie, ze kiedys zbiorę się na odwagę i zwrócę się do jakiegoś podróżnego właśnie w ten sposób: zostań. Porozmawiaj ze mną. Może się nie przestraszy?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viadiscort discort
zf
zf
Popatrz, jakie piękne drzewa. Gdy jest lato, najbardziej lubię lato; gdy przychodzi jesień, najbardziej lubię jesień, a gdy przychodzi zima, to jest to moja ulubiona pora roku, a potem nadchodzi wiosna i wtedy myślę, że wiosna jest najlepsza.
— Virginia C. Andrews "Kwiaty na poddaszu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadoubleespresso doubleespresso
zf
0216 f4b6 390
zf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl