Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

zf

October 13 2019

zf
1301 df8f 390
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso

August 05 2018

zf
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viazmora zmora

July 21 2018

zf
7349 da46 390
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viazapominanie zapominanie
zf
4568 942b 390
Reposted from4777727772 4777727772 viazapominanie zapominanie
zf
6495 5357 390
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazmora zmora

July 14 2018

zf
8847 acbc 390
Reposted fromoll oll vianiewiemchybanena niewiemchybanena
zf
2459 74af 390
Reposted fromyikes yikes viadiscort discort
zf
5732 1797 390
zf
4687 8746 390
Reposted fromarwen arwen viadobby dobby
zf

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viadobby dobby
zf
5315 3a55 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viadobby dobby
zf
4272 fe71
Reposted fromMatalisman Matalisman viadobby dobby
zf
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadobby dobby
zf
2576 2f70 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
zf
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viatulipanowa tulipanowa
zf
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
zf
5705 1e4e 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl