Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

zf
1950 5564 390
Reposted fromsarazation sarazation viazapominanie zapominanie
zf
4225 2381 390
byle do Wigilii...
6385 6295 390
Reposted fromamatore amatore viazapominanie zapominanie
zf
4783 693c 390
Reposted fromaskman askman viazapominanie zapominanie
4803 b06b 390
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaunmadebeds unmadebeds
zf
2695 4459 390
Reposted fromfelicka felicka viaunmadebeds unmadebeds
zf
zf
Curry Powder
Reposted fromfalconwing falconwing viafoods foods
zf
zf
6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viazapominanie zapominanie
zf

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunmadebeds unmadebeds
2942 55fd 390
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie

April 18 2017

6904 5ab6 390
Reposted fromsmc smc viadoubleespresso doubleespresso
zf
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viazapominanie zapominanie
zf
3011 7f50 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viazapominanie zapominanie
zf
7207 e7d1 390
Reposted fromoll oll viazapominanie zapominanie
zf
zf
5576 ce32 390
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaeffigy effigy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl