Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

zf
4363 4063 390
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby

March 28 2018

zf
2100 aef1 390
Reposted byduckymomoismeodnowainto-blackstuckedinsoul

March 24 2018

8904 8063 390
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viapoolun poolun
zf
5302 a7f1 390
Reposted fromnoone97 noone97 viapoolun poolun
zf
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun

March 21 2018

zf

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromendlessmemories endlessmemories viazmora zmora

March 17 2018

zf
2991 d96a 390
rupi kaur - słońce i jej kwiaty

March 13 2018

zf
1644 5233 390
Reposted fromnonecares nonecares viastoryofmylife storyofmylife
zf
zf
Życie każdego człowieka warte jest uwagi.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted bypoolun poolun

February 28 2018

zf
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viamidaj midaj

January 18 2018

zf
3969 5fa7 390
Reposted fromipo ipo viadobby dobby
zf
zf
9735 6d37 390
Reposted frompulperybka pulperybka viadobby dobby

December 27 2017

zf
4738 29a5 390
Reposted frommessinhead messinhead viazapominanie zapominanie
zf
6135 e15c 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viastuckedinsoul stuckedinsoul
zf
0494 ded9 390
Reposted fromteijakool teijakool viaunmadebeds unmadebeds
zf
9657 367e 390
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viazmora zmora
zf
zf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl