Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

zf
6248 3656 390
Reposted fromsoSad soSad viadoubleespresso doubleespresso

August 12 2017

zf
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
zf
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viazmora zmora
zf
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viazmora zmora
zf
3077 add7 390
yes...
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
6640 eea3 390

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viadiscort discort
zf
Reposted fromshakeme shakeme viasalami salami
zf
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viasalami salami

August 10 2017

1950 fdb2 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viazmora zmora
zf
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazmora zmora

August 09 2017

zf
6152 6f98 390
what girls want
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex

August 04 2017

6029 6840 390
Reposted fromimblazin imblazin viadiscort discort

July 23 2017

zf
zf
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunmadebeds unmadebeds
zf

July 17 2017

zf
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
zf
6452 095b 390
zf
4737 ad19 390
Reposted fromsarazation sarazation viarock-sex-love rock-sex-love
zf
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viarock-sex-love rock-sex-love
6469 9368 390

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl